ROZHODNUTÍ - povolení změny stavby dráhy - Smíchov - Černošice

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

vydává

na základě výsledku provedeného řízení podle § 118 odst. 3 stavebního zákona

 

povolení změny stavby dráhy

 

„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“

před jejím dokončením.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 28.05.2021
Sejmuto: 12.06.2021
Číslo jednací: DUCR-28587/21/Su
Zodpovídá: Zdeněk Kohout