OZNÁMENÍ - pokračování stavebního řízení - Kyjice - Chomutov

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 29. května 2020 žádost zástupce stavebníka, spol. SUDOP EU a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3, IČO:05165024 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

“Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 27.05.2021
Sejmuto: 12.06.2021
Číslo jednací: DUCR-28951/21/Kj
Zodpovídá: Zdeněk Kohout