OZNÁMENÍ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ - ADAMOV

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona obdržel dne 25. února 2021 žádost stavebníka Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 21003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, organizační jednotka: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ:70994234 o vydání společného povolení pro stavební záměr:

“Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 04.05.2021
Sejmuto: 18.05.2021
Číslo jednací: DUCR-20592/21/Vb
Zodpovídá: Jan Linhart