OZNÁMENÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - BRNO - MALOMĚŘICE

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

 
Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 8. prosince 2020 žádost stavebníka Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, organizační jednotka: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ:70994234 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:
 
“Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“
 
Vyvěšeno: 04.05.2021
Sejmuto: 18.05.2021
Číslo jednací: DUCR-22663/21/Vb
Zodpovídá: Jan Linhart