Oznámení o zahájení správního řízení - kolej č. 501

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení správního řízení

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 7. 4. 2021 žádost právnické osoby Dopravní rozvojové středisko ČR a.s. se sídlem Praha 4 – Podolí, Na Kavčích horách 1103/4, PSČ 14700, IČO 257 10 761, o zrušení části železniční dráhy – vlečky s původním názvem „OSPAP Hostivař“ tzv. kolej č. 501, v km 0,185 – 0,256 (dále jen „rušená část vlečky“). Důvodem je její budoucí snesení. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení v dané věci.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 22.04.2021
Sejmuto: 07.05.2021
Číslo jednací: DUCR-21100/21/Lg
Zodpovídá: Václav Uhlíř