ROZHODNUTÍ - stavební povolení - Tomkovo náměstí

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

veřejnou vyhláškou

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a ve spojení se zákonem č.416/2009 Sb., o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.),

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy:

„I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 20.04.2021
Sejmuto: 04.05.2021
Číslo jednací: DUCR-18173/21/Os
Zodpovídá: Zdeněk Kohout