SPOLEČNÉ POVOLENÍ - k.ú. Čáslav, Vrdy

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ


Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona
vydává
na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
společné povolení pro stavbu dráhy :
k.ú. Čáslav, Vrdy
“Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 14.01.2021
Sejmuto: 28.01.2021
Číslo jednací: DUCR-2287/21/Ka
Zodpovídá: Jan Linhart