OZNÁMENÍ - společné povolení - Výstavba odbočky Rajhrad

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a2 stavebního zákona

vydává

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p odst. 1 a s přihlédnutím k § 115 odst. 2 stavebního zákona

společné povolení

pro stavbu dráhy:

“Výstavba odbočky Rajhrad“

Celý článek ve fromátu PDF.

Vyvěšeno: 07.11.2020
Sejmuto: 23.11.2020
Číslo jednací: DUCR-61268/20/Nv
Zodpovídá: Zdeněk Kohout