OZNÁMENÍ - změna kategorie regionální dráhy - Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov – Hevlín

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

Veřejná vyhláška

Oznámení o pokračování správního řízení a ukončení dokazování

Drážní úřad obdržel dne 4. 8. 2020 žádost podnikající fyzické osoby Ing. Jana Šatavy, Herlošova 1910/8, 390 01 Tábor, IČO 482 46 557, který zastupuje na základě plné moci vlastníka dráhy obec Hevlín, se sídlem Hevlín 224, 671 69 Hevlín, IČO 002 92 761, o změnu kategorie dráhy.

Předmětem žádosti je změna kategorie regionální dráhy Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov – Hevlín a její zařazení do kategorie místní dráha - § 3 odst. 1 písm. c) zákona o dráhách.

Celý článek ve fromátu PDF.

Vyvěšeno: 14.10.2020
Sejmuto: 29.10.2020
Číslo jednací: DUCR-58272/20/Do
Zodpovídá: Zdeněk Kohout