ROZHODNUTÍ - změna kategorie dráhy - Černý Kříž - Nové Údolí

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

 

Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad, ve smyslu § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodl na základě § 3 odst. 2 zákona o dráhách o následující změně kategorie dráhy z regionální dráhy na dráhu místní.

Železniční dráha – regionální dráha, která je zaústěna do regionální dráhy Černý Kříž - Nové Údolí v dopravně Nové Údolí pokračováním koleje č. 1a v km 69,981 = km konce regionální dráhy Černý Kříž – Nové Údolí (≡ GPS 48°49′45.57"N, 13°47´35.67"E) a končí zarážedlem kusé koleje č. 1 v km 0,042 (≡ GPS 48°49′43.99"N, 13°47´35.77"E) a jejíž celková stavební délka je 0,042 km, se zařazuje do kategorie dráhy místní ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) zákona o dráhách.

Vlastníkem této dráhy je Mgr. Pavel Kosmata, bytem Koželužská 163, 384 11 Netolice, nar. 10. 9. 1966 (dále jen „vlastník dráhy“). Dráha se nachází v katastrálním území Stožec (755699), na pozemku p.č. 1318/17, způsob využití dráha.

Kategorie dráhy se mění dnem 10. 11. 2020, ne dříve něž po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 06.10.2020
Sejmuto: 22.10.2020
Číslo jednací:
Zodpovídá: Jan Linhart