ROZHODNUTÍ - stavební povolení - Ústí nad Orlicí-Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC-po 2020

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, na které se vztahuje rovněž zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění (dále jen „zákon o urychlení výstavby“),stavební povolení

pro stavbu dráhy

Ústí nad Orlicí-Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC-po 2020

Celý článek ve formátu pdf.

Vyvěšeno: 06.10.2020
Sejmuto: 20.10.2020
Číslo jednací: DUCR-56523/20/Sj
Zodpovídá: Zdeněk Kohout