OZNÁMENÍ - DUCR-25770/20/Su

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 23. 4. 2020 žádost stavebníka, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ:70994234 zastoupeného na základě plné moci firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ:25793349 o povolení změny stavby dráhy před jejím dokončením:

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 15.05.2020
Sejmuto: 29.05.2020
Číslo jednací: DUCR-25770/20/Su
Zodpovídá: Zdeněk Kohout