OZNÁMENÍ - DUCR-25966/20/Vb

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

o podaném odvolání a výzva k vyjádření

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal dne 17. března 2020 rozhodnutí – stavební povolení č.j.: DUCR-14090/20/Vb pro stavbu dráhy:

“Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“

Celý článek ve formátu PDF.

Odvolání ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 14.05.2020
Sejmuto: 28.05.2020
Číslo jednací: DUCR-25966/20/Vb
Zodpovídá: Zdeněk Kohout