OZNÁMENÍ - DUCR-25183/20/Vř

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

veřejnou vyhláškou

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve nění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah, podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 25. listopadu 2019 žádost stavebníka, KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ 62618911, o stavební povolení pro stavbu dráhy:

“Zvýšení spolehlivosti technologických systémů Nezvěstuce - Rokycany - Plzeň vybudováním obchozí trasy v úseku Příkosice - Nezvěstice“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 12.05.2020
Sejmuto: 28.05.2020
Číslo jednací: DUCR-25183/20/Vř
Zodpovídá: Zdeněk Kohout