ROZHODNUTÍ - DUCR-25201/20/Os

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

o zpětvzetí odvolání

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 zákona odst. 1 písm. b) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydal dne 2. března 2020 rozhodnutí – stavební povolení č.j .: DUCR-11399/20/Os pro stavbu dráhy:

“Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 12.05.2020
Sejmuto: 26.05.2020
Číslo jednací: DUCR-25201/20/Os
Zodpovídá: Zdeněk Kohout