OZNÁMENÍ - DUCR-13467/20/Vs

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍOZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah, podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 3. října 2019 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/8, Praha, IČ 70994234, (Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234 – změna názvu vlastníka stavby k 1.1.2020.), zastoupeného SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4-Lhotka, IČ: 04598555 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

„Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 12.03.2020
Sejmuto: 26.03.2020
Číslo jednací: DUCR-13467/20/Vs
Zodpovídá: Zdeněk Kohout