OZNÁMENÍ - DUCR-64576/19/Vb

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO
ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 20. června 2019 žádost stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, adresa pro doručování: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

“Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“

Celý článek ve formátu pdf.

Vyvěšeno: 26.11.2019
Sejmuto: 10.12.2019
Číslo jednací: DUCR-64576/19/Vb
Zodpovídá: Zdeněk Kohout