OZNÁMENÍ - DUCR-61078/19/Vi

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) a § 94j odst.1 ) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 25. září 2019 žádost stavebníka, Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín, IČ: 60730153 v zastoupení: F O R M I C A s.r.o., Slovenská 2685, 76001 Zlín, IČ:46982663, o společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu dráhy

“Prodloužení trolejbusové trati v Otrokovicích“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 07.11.2019
Sejmuto: 21.11.2019
Číslo jednací: DUCR-61078/19/Vi
Zodpovídá: Jan Linhart