ROZHODNUTÍ - DUCR-53063/19/Lj

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy:

“Optimalizace traťového úseku

Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně) “

 

Celý článek ve formátu pdf.

Vyvěšeno: 01.11.2019
Sejmuto: 15.11.2019
Číslo jednací: DUCR-53063/19/Lj
Zodpovídá: Zdeněk Kohout