OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ - DUCR-59586/19/Eh

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád),

opravuje

písemné vyhotovení rozhodnutí č.j. DUCR-50465/19/Eh ze dne 24. září 2019, kterým bylo vydáno stavební povolení pro stavbu dráhy 

“Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

Celý článek ve formátu pdf.

 

Vyvěšeno: 01.11.2019
Sejmuto: 15.11.2019
Číslo jednací: DUCR-59586/19/Eh
Zodpovídá: Zdeněk Kohout