ROZHODNUTÍ - DUCR-52691/19/Ve

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad ve smyslu § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dráhách“), po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s § 55 zákona o dráhách s přihlédnutím k § 56 odst. b) zákona o dráhách a k § 3 odst. 1 zákona o dráhách, rozhodl o následující

změně kategorie železniční dráhy

regionální dráha Nemotice – Koryčany

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 27.09.2019
Sejmuto: 14.10.2019
Číslo jednací: DUCR-52691/19/Ve
Zodpovídá: Zdeněk Kohout