ROZHODNUTÍ - DUCR-33380/19/Sj

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

 

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Celý článek ve dormátu PDF.

Vyvěšeno: 01.07.2019
Sejmuto: 17.07.2019
Číslo jednací: DUCR-33380/19/Sj
Zodpovídá: Zdeněk Kohout