ROZHODNUTÍ - DUCR-32979/19/Nv

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ


Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) vydává na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona stavební povolení pro stavbu dráhy:

“Rekonstrukce žel. přejezdu v km 4,740 (P7140) včetně doplnění pol. závor na trati Zaječí-Hodonín“

Celý článek ve formátu PDF

Vyvěšeno: 29.06.2019
Sejmuto: 13.07.2019
Číslo jednací: DUCR-32979/19/Nv
Zodpovídá: Jan Linhart