OZNÁMENÍ - DUCR-28707/19/Nv

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ


Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 17. září 2018 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 organizační jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ:70994234 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

“Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna“

Celý  článek ve formátu PDF

Vyvěšeno: 31.05.2019
Sejmuto: 14.06.2019
Číslo jednací: DUCR-28707/19/Nv
Zodpovídá: Jan Linhart