OZNÁMENÍ - DUCR-28568/19/Sj

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ


Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah, podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 30. ledna 2019 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ70994234, o stavební povolení pro stavbu dráhy:


Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Celý článek ve formátu PDF

Vyvěšeno: 30.05.2019
Sejmuto: 13.06.2019
Číslo jednací: DUCR-28568/19/Sj
Zodpovídá: Jan Linhart