OZNÁMENÍ - DUCR-24963/19/Nv

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 29. června 2018 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 69501 Hodonín, IČ:27767442 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:
“Rekonstrukce žel. přejezdu v km 4,740 (P7140) včetně doplnění pol. závor na trati Zaječí-Hodonín“
Vyvěšeno: 14.05.2019
Sejmuto: 28.05.2019
Číslo jednací: DUCR-24963/19/Nv
Zodpovídá: Jan Linhart