OZNÁMENÍ - DUCR-6342/19/Kj

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO
ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 29. listopadu 2017 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

Duchcov, Háj u Duchcova, Horní Litvínov, Hrdlovka - Nový Dvůr

“Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 07.02.2019
Sejmuto: 22.02.2019
Číslo jednací: DUCR-6342/19/Kj
Zodpovídá: Václav Uhlíř