ROZHODNUTÍ - DUCR-1945/19/Nv

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy:

“Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží B“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 06.02.2019
Sejmuto: 21.02.2019
Číslo jednací: DUCR-1945/19/Nv
Zodpovídá: Václav Uhlíř