OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM037) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ OSTATNÍCH DRAH VLEČEK, ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ, SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM037) Rada/Odborný rada oddělení ostatních drah a vleček, územní odbor Plzeň, sekce infrastruktury (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby – Bydlení, územní plánování a stavební řád a Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. březen 2021, nebo dle dohody.
Místem výkonu služby je Plzeň.

 

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx