Oznámení o vyhlášení 2. KOLA výběrového řízení na služební místo PŘEDSTAVENÉHO – (DUSSM084) vedoucí oddělení elektrických zařízení drážních vozidel, odbor drážních vozidel a ecm, sekce provozně-technická

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného – (DUSSM084) Vedoucí oddělení elektrických zařízení drážních vozidel, odbor drážních vozidel a ECM, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby: Doprava, dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. červenec 2020 nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx

Čestné prohlášení.docx