OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO – (DÚ067) VEDOUCÍ ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PRÁV CESTUJÍCÍCH, ODBOR BEZPEČNOSTI A LICENCÍ, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného – (DÚ067) Vedoucí oddělení bezpečnosti a práv cestujících, odbor bezpečnos-ti a licencí, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby: Dopra-va, dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

 

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PODLE ZÁKONA Č. 451_1991.docx