OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DÚ027)RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH REGIONÁLNÍCH DRAH A VLEČEK

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DÚ027) Rada/Odborný rada oddělení železničních regionálních drah a vleček (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby Doprava a Bydlení, územní plánování a stavební řád, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

 

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx