OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DÚ070) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PRÁV CESTUJÍCÍCH, ODBOR BEZPEČNOSTI A LICENCÍ,
SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DÚ070) Rada/Odborný rada oddělení bezpečnosti a práv cestujících, odbor bezpečnosti a licencí, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby - Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

 

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx