OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DÚ076) RADA/ODBORNÝ RADA SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ ZPŮSOBILOSTI OSOB, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DÚ076) Rada/Odborný rada samostatného oddělení způsobilosti osob, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

 

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx