OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO – (DÚ042) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH DRAH, ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ, SEKCE STAVEBNÍ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo – (DÚ042) rada/odborný rada oddělení železničních celostátních drah, územní odbor Plzeň, sekce stavební (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby Stavební řád a Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

 

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx