OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉ/HO – (DÚ073) VEDOUCÍ SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ ZPŮSOBILOSTI OSOB, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představené/ho – (DÚ073) vedoucí samostatného oddělení způsobilosti osob, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby -  Doprava, dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx

Čestné prohlášení podle zákona č. 451_1991.docx