OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO – (DÚ047) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH DRAH, ÚZEMNÍ ODBOR OLOMOUC, SEKCE STAVEBNÍ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo – (DÚ047) rada/odborný rada oddělení celostátních drah, územní odbor Olomouc, sekce stavební (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby – Stavební řád a Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

 

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DÚ065) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ÚŘEDNÍCH POVOLENÍ A LICENCÍ, ODBOR BEZPEČNOSTI A LICENCÍ, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DÚ065) rada/odborný rada oddělení úředních povolení a licencí, odbor bezpečnosti a licencí, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTA - (DÚ041 a DÚ042) ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH DRAH, ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ, SEKCE STAVEBNÍ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místa - (DÚ041 a DÚ042) odborný rada oddělení železničních celostátních drah, územní odbor Plzeň, sekce stavební (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby Stavební řád a Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx