OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM085) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DRÁŽNÍCH VOZIDEL, ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL A ECM, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ
Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM085) Rada/Odborný rada oddělení elektrických zařízení drážních vozidel, odbor drážních vozidel a ECM, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby - Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.
Dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2022.
Místem výkonu služby je Olomouc.

 

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Celý text výběrového řízení ve formátu docx.

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM091)ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH, PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ, ODBOR UTZ, SEKCE PROVOZNĚ TECHNICKÁ
Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM091) Odborný rada oddělení dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby - Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy.
Dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2022.
Místem výkonu služby je Praha.

 

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Celý text výběrového řízení ve formátu docx.

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM104) ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL, ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL A ECM, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM104) Odborný rada oddělení železničních vozidel, odbor drážních vozidel a ECM, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby – Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy.
Dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2022.
Místem výkonu služby je Praha.

 

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Celý text výběrového řízení ve formátu docx.

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM070)RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY A PRÁV CESTUJÍCÍCH, ODBOR DRÁŽNÍ DOPRAVY A LICENCÍ, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ
Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM070) Rada/Odborný rada oddělení drážní dopravy a práv cestujících, odbor drážní dopravy a licencí, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v obor služby - Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. října 2021, nebo dle dohody.
Místem výkonu služby je Praha.

 

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Celý text výběrového řízení ve formátu docx.

Žádost o přijetí do SP a zařazení na SM ve formátu docx.

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO – (DUSSM079) VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PEVNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ODBOR UTZ, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje vý-běrové řízení na služební místo představeného – (DUSSM079) Vedoucí oddělení pevných elektrických zařízení, odbor UTZ, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby: Doprava, dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. října 2021 nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

 

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx

Čestné prohlášení.docx

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM027) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ OSTATNÍCH DRAH A VLEČEK, ÚZEMNÍ ODBOR PRAHA, SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební

místo - (DUSSM027) Rada/Odborný rada oddělení ostatních drah a vleček, územní odbor Praha, sekce infrastruktury (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby Doprava a Bydlení, územní plánování a stavební řád, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. září 2021 nebo dle dohody.
Místem výkonu služby je Praha.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Celý článek ve formátu docx.

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM038) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ OSTATNÍCH DRAH VLEČEK, ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ, SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební

místo - (DUSSM038) Rada/Odborný rada oddělení ostatních drah a vleček, územní odbor Plzeň, sekce infrastruktury (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby – Bydlení,

územní plánování a stavební řád a Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. září 2021, nebo dle dohody.
Místem výkonu služby je Plzeň.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Celý článek ve formátu docx.

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM117) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH, ÚZEMNÍ ODBOR OLOMOUC, SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM117) Rada/Odborný rada oddělení železničních celostátních a regionálních drah, územní odbor Olomouc, sekce infrastruktury (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby – Doprava; Bydlení, územní plánování a stavební řád, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. říjen 2021 nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Olomouc.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Žádost o přijetí do SP ve formátu docx.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM050) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH, ÚZEMNÍ ODBOR OLOMOUC, SEKCE INFRASTRUKTURY

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM050) Rada/Odborný rada oddělení železničních celostátních a regionálních drah, územní odbor Olomouc, sekce infrastruktury (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby – Doprava; Bydlení, územní plánování a stavební řád, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou .

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. říjen 2021 nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Olomouc.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Žádost o přijetí do SP ve formátu docx.

 

V současné době nejsou na DÚ vypsána žádná výběrová řízení.