Oznámení o vyhlášení 2. KOLA výběrového řízení na služební místo PŘEDSTAVENÉHO – (DUSSM059) ředitel sekce PROVOZNĚ-TECHNICKÉ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného – (DUSSM059) Ředitel sekce provozně-technické (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby: DOPRAVA, dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 13. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. duben 2021 nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Žádost o přijetí do SP ve formátu docx.

Oznámení o vyhlášení 2. KOLA výběrového řízení na služební místo PŘEDSTAVENÉHO – (DUSSM100) VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL, ODBOR Drážních vozidel a ECM, sekce provozně-technická

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného – (DUSSM100) Vedoucí oddělení železničních vozidel, odbor drážních vozidel a ECM, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby: Doprava, dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. duben 2021 nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Žádost o přijetí do SM ve formátu docx.

 

 

V současné době nejsou na DÚ vypsána žádná další výběrová řízení.