OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO – (DÚ012) ODBORNÝ REFERENT/VRCHNÍ REFERENT ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY, ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE DÚ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo – (DÚ012) odborný referent/vrchní referent oddělení vnitřní správy, odbor Kancelář ředitele DÚ (dále jen „služební místo“), a to v oborech služby – Informační a komunikační technologie a Elektronické komunikace a poštovní služby, dle NV č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

 

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo.docx