Uzavřené veřejné zakázky nad 250tis

Drážní úřad využívá od 1. července 2017 k zadávání všech veřejných zakázek s hodnotou nad 50 tisíc Kč bez DPH Národní elektronický nástroj a všechna výběrová řízení jsou již zveřejňována pouze na profilu zadavatele vedeném v Národním elektronickém nástroji ZDE. Smlouvy jsou zveřejněny v Registru smluv ZDE.

Poptávka MS Office 2016 s možností downgrade

Dodávka 50ks licencí kancelářského balíku MS Office s možností downgrade

Poptávka je zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy Tendermarket pod číslem T004/17V/00030409

Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF

Poptávka obnova VT 2017

Dodávka prostředků VT (počítače, monitory, notebooky, server)

Poptávka je zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy Tendermarket pod číslem T004/17V/00031052

Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF

Poptávka na poskytování právních služeb pro Drážní úřad

Předmětem zakázky je poskytování právního poradenství a právních služeb pro zadavatele v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.


Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF

Poptávka na vybavení 4 místností systémem regálů

Dodávka systému regálů na vybavení 4 místností v prostorách spisovny DÚ.

Poptávka je zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy Tendermarket pod číslem T004/17V/00029134

Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF

Poptávka materiál k pokrytí Wifi signálem v budově DÚ Praha

Dodávka HW prvků k pokrytí budovy DÚ Praha Wifi signálem

Poptávka je zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy Tendermarket pod číslem T004/17V/00013344

Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF

Poptávka MS Office 2016 s možností downgrade

Dodávka 40ks licencí kancelářského balíku MS Office s možností downgrade

Poptávka je zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy Tendermarket pod číslem T004/17V/00013343

Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF

Poptávka aktivní síťové prvky

Dodávka aktivních síťových prvků sítě LAN

Poptávka je zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy Tendermarket pod číslem T004/17V/00005199

Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF

Poptávka ochranné pracovní pomůcky

Dodávka ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance Drážního úřadu

Poptávka je zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy Tendermarket pod číslem T004/16V/00046856

Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF

Poptávka obnova VT 2016

Dodávka prostředků VT (počítače, monitory, notebooky, tiskárny, servery)

Poptávka je zveřejněna na elektronickém tržišti veřejné správy Tendermarket pod číslem T004/16V/00028328

Úplný text poptávky v PDF
Vyhodnocení výběrového řízení v PDF
Uzavřená smlouva s vítěznou firmou v PDF