OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO – (DUSSM079) VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PEVNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ODBOR UTZ, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje vý-běrové řízení na služební místo představeného – (DUSSM079) Vedoucí oddělení pevných elektrických zařízení, odbor UTZ, sekce provozně-technická (dále jen „služební místo“), a to v oboru služby: Doprava, dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. listopad 2021 nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

 

Celý text výběrového řízení ve formátu PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí do SP a jmenování na SM představeného.docx
Čestné prohlášení podle zákona č. 451_1991 (1).docx

 

BENEFITY DRÁŽNÍHO ÚŘADU

  • 5 týdnů dovolené
  • 6 dnů zdravotního volna
  • jízdní výhody (In karta)
  • stravenky v hodnotě 120,00 Kč (66,00 Kč z výdajů Úřadu, 34,00 Kč z FKSP; 20,00 Kč hradí zaměstnanec)
  • UNIŠEK+ FKSP činí 2 000,00 Kč na pololetí (kulturní, tělovýchovné, rekreace, vzdělávací aktivity a zakoupení vitaminů) nebo příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem (maximální výše příspěvku DÚ činí 350,00 Kč/měsíc při platbě zaměstnance minimálně 400,00 Kč/měsíc)
  • jazykové kurzy
  • pružné rozvržení pracovní doby
  • služební telefon
  • mimořádné odměny
  • pracoviště v centru Prahy s výborným dopravním spojením (vlak, metro, tram a bus)