Vedoucí oddělení pevných elektrických zařízení

Drážní úřad, sekce provozně-technická – Odbor UTZ

Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha – Vinohrady

Co vás čeká

 • Ověřování typové způsobilosti určených technických zařízení elektrických
 • Posuzování a schvalování technických podmínek a technické dokumentace nových vozidel po stránce elektrické části, schvalování elektrických částí jednotlivých typů drážních vozidel
 • Vydávání průkazů způsobilosti určených zařízení elektrických

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
 • Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
 • Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

Odborný rada - oddělení drážní dopravy a práv cestujících

Drážní úřad, sekce provozně-technická – Odbor drážní dopravy a licencí

Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha – Vinohrady

Co vás čeká

 • Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob k provozování drah a provozování drážní dopravy
 • Projednávání žádosti o vydání osvědčení dopravce

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
 • Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
 • Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
 • Ochota cestovat i mimo ČR
 • Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ OSTATNÍCH DRAH A VLEČEK

Drážní úřad, sekce infrastruktury – Územní odbor Praha
Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha – Vinohrady

Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména ve:

 • výkonu činnosti stavebního úřadu na dráhách dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a souvisejících předpisů s celostátní působností
 • výkonu státního dozoru dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
 • Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
 • Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

Odborný rada - oddělení elektrických zařízení drážních vozidel

Drážní úřad, sekce provozně-technická – Odbor drážních vozidel a ECM

Místo výkonu práce: Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Co vás čeká

 • Posuzování a schvalování technické způsobilosti určených technických zařízení
 • Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob provádějící revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
 • Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
 • Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

Odborný rada - dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení

Drážní úřad, sekce provozně-technická – Odbor UTZ

Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha – Vinohrady

Co vás čeká

 • Koordinace zajištění podmínek shody určených technických zařízení v rámci mezinárodní dopravy
 • Posuzování a schvalování typové technické způsobilosti určených technických zařízení tlakových s výjimkou UTZ pro přepravu nebezpečných věcí

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
 • Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
 • Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!

Odborný rada - oddělení železničních vozidel

Drážní úřad, sekce provozně-technická – Odbor drážních vozidel a ECM

Místo výkonu práce: Wilsonova 300/8, Praha - Vinohrady

Co vás čeká

 • Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a schvalování typů drážních vozidel
 • Posuzováni a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel, vydávání průkazů způsobilosti drážních vozidel

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • Bakalářský nebo magisterský studijní program s technickým nebo dopravním zaměřením
 • Bezúhonnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Znalost práce na PC (úroveň pokročilý)
 • Organizační, koordinační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde!!