Formuláře/dokumenty pro stažení - sekce provozně-technická

 

ŘÍZENÍ DRÁŽNÍCH VOZIDEL

Licence pro strojvedoucí na dráhy celostátní a regionální:

Žádost o ověření všeobecné odborné způsobilosti word / pdf
Potvrzení o absolvování školení word / pdf
Žádost o vydání licence (v PDF s možností přímého vyplnění) pdf
Pokyny k vyplnění formuláře žádosti o vydání licence strojvedoucího pdf
Žádost o uznání za zkoušejícího word
Žádost o odnětí licence
word / pdf
Okruhy pro výcvik strojvedoucích ke zkoušce VOZ k získání licence strojvedoucího pdf
Vzorové otázky ke zkoušce VOZ k získání licence strojvedoucího pdf

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

 Průkaz způsobilosti na vlečku:

Žádost o ověření odborné způsobilosti k řízení DV word / pdf
Potvrzení o absolvování školení word / pdf
Žádost o vydání průkazu k řízení DV word / pdf
Žádost o vydání duplikátu průkazu k řízení DV word / pdf
Seznam dokladů potřebných ke zkoušce k řízení DV  pdf

 

 Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

Průkaz způsobilosti na lanovou dráhu:

Žádost o ověření odborné způsobilosti k řízení LD word / pdf
Potvrzení o absolvování školení word / pdf
Žádost o vydání průkazu k řízení LD word / pdf
Žádost o vydání duplikátu průkazu k řízení LD word / pdf
Seznam dokladů potřebných ke zkoušce k řízení LD pdf

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

AKREDITACE ŠKOLICÍCH STŘEDISEK

Akreditace právnických nebo fyzických osob k poskytování školení je prováděna na základě § 46e odst. 3 a § 46j odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Žádost o udělení akreditace školicího střediska word / pdf
Pokyny k vyplnění žádosti o udělení akreditace školicího střediska pdf

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

Seznamy

Seznam akreditovaných školicích středisek pro výcvik strojvedoucích.

Seznam uznaných zkoušejících k provádění zkoušek strojvedoucích.

 

Rejstříky osvědčení

Vedení rejstříku osvědčení strojvedoucích – informace pro dopravce (PDF soubor)

Rejstřík osvědčení strojvedoucích – vzor (excelový soubor)