Formuláře/dokumenty pro stažení – sekce provozně-technická

 

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘE K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY

Žádost o udělení úředního povolení word / pdf
Žádost o udělení licence word / pdf
Návrh vlastníka na zrušení celé dráhy/vlečky word / pdf
Návrh vlastníka na zrušení části dráhy/vlečky word / pdf

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

OSVĚDČENÍ O BEZPEČNOSTI

Žádost o osvědčení o bezpečnosti word / pdf
Tabulka k vyplnění přehledu mimořádných událostí xls / pdf
Definice pojmů a vysvětlivky k tabulce přehledu mimořádných událostí pdf

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

Seznamy

Seznam provozovatelů drah.

Seznam dopravců.

Seznam vleček na území ČR (údaje k 5. 2. 2019).

Seznam zrušených vleček na území ČR (údaje k 5. 2. 2019).

Seznam zkušebních drah (údaje k 15. 9. 2018).

Plán státních dozorů na 2. pololetí 2019.

 

OZNÁMENÍ

Sdělení provozovatelům drah - úřední povolení.

 

PODKLADY PRO EUROSTAT - STATISTIKA NEHOD

Podklady pro Eurostat - statistika nehod za rok 2018  pdf           
Roční přehled o nehodách v železničním provozu za rok 2018 word / pdf
Definice základních pojmů  pdf

 

 PODKLADY DO VÝROČNÍ ZPRÁVY O BEZPEČNOSTI

  Evidenční přehled o nehodách za rok 2018                                                                              xls  / pdf