Formuláře/dokumenty pro stažení – sekce provozně-technická

 

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘE K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY

Žádost o udělení úředního povolení word / pdf
Žádost o udělení licence word / pdf
Návrh vlastníka na zrušení celé dráhy/vlečky word / pdf
Návrh vlastníka na zrušení části dráhy/vlečky word / pdf

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

OSVĚDČENÍ O BEZPEČNOSTI

Žádost o osvědčení o bezpečnosti word / pdf

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

Seznamy

Seznam provozovatelů drah (údaje k 1.2.2020).

Seznam dopravců (údaje k 30.6.2021).

Seznam vleček na území ČR (údaje k 30.6.2021).

Seznam zrušených vleček na území ČR (údaje k 30.6.2021).

Seznam provozovaných místních drah v ČR (údaje k 1.4.2021).

Seznam zkušebních drah (údaje k 1.4.2021).

 

OZNÁMENÍ

Sdělení provozovatelům drah - úřední povolení.

Pokrok v oblasti interoperability za rok 2020

PODKLADY PRO EUROSTAT - STATISTIKA NEHOD

Podklady pro Eurostat - statistika nehod za rok 2020 pdf         
Roční přehled o nehodách v železničním provozu za rok 2020 word pdf
Definice základních pojmů  pdf

 

 PODKLADY DO VÝROČNÍ ZPRÁVY O BEZPEČNOSTI

Evidenční přehled o nehodách za rok 2020 xls  / pdf