Formuláře/dokumenty pro stažení – sekce provozně-technická

 

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘE K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY

Žádost o udělení úředního povolení word / pdf
Žádost o udělení licence word / pdf
Návrh vlastníka na zrušení dráhy/vlečky word / pdf

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

OSVĚDČENÍ O BEZPEČNOSTI

Žádost o osvědčení o bezpečnosti word / pdf
Tabulka k vyplnění přehledu mimořádných událostí xls / pdf
Definice pojmů a vysvětlivky k tabulce přehledu mimořádných událostí pdf

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.

 

Seznamy

Seznam provozovatelů drah.

Seznam dopravců.

Seznam vleček na území ČR (údaje k 9. 1. 2018).

Seznam zrušených vleček na území ČR (údaje k 9. 1. 2018).

Plán státních dozorů na 1. pololetí 2018.

 

EVIDENČNÍ PŘEHLED

Evidenční přehled o nehodách za rok 2016 xls / pdf

 

OZNÁMENÍ

Sdělení provozovatelům drah - úřední povolení.

 

 

hop over to these guys office home business 2016 apple mac version serial number microsoft office sales