Formuláře/dokumenty pro stažení – sekce infrastruktury

 

Žádost o vydání závazného stanoviska pro umístění, povolení, ohlášení stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy word
Žádost o vydání souhlasu s prováděním hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, provozováním střelnic, skladováním výbušnin, nebezpečných odpady a zřizováním světelných zdrojů v ochranném pásmu dráhy word
Žádost o vydání závazného stanoviska pro kolaudaci stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy word

 

 

Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí

 

Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí o ověření způsobilosti k užívání dráhy ve smyslu § 49b, odst. 2 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které Drážní úřad vydává jako POVOLENÍ K UVEDENÍ DO PROVOZU ve smyslu unijní legislativy je vedeno ve správním řízení.

Celý článek v PDF 

 

Vzor žádosti o POVOLENÍ UVEDENÍ DO PROVOZU     word
Formulář Analýza použitelnosti Technických specifikací interoperability                    xls
Vzor ES prohlášení o subsystému word
Číslování ES prohlášení word
Vzor Soubor podkladů pro oznámení neuplatnění TSI v českém jazyce word
Vzorový překlad názvů TSI pro vytvoření anglické verze Souboru podkladů    word