TZ: ŽELEZNICE PATŘILA V ROCE 2018 K BEZPEČNÝM DRUHŮM DOPRAVY

Drážní úřad vydal koncem září výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2018. Tento dokument vydává každým rokem a seznamuje v něm příslušné orgány, ale i širokou veřejnost se stavem a vývojem bezpečnosti na českých železnicích.

Celý článek ve formátu PDF.

TZ: REAKCE NA VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO INSPEKTORA DRÁŽNÍ INSPEKCE

Ve čtvrtek 12. září 2019 v pořadu České televize Události v regionech (vysílání Ostrava) vystoupil telefonicky generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera k tématu schválení územního plánu města Studénky. Díky němu může být v budoucnu vybudován silniční podjezd na místě současného velmi frekventovaného železničního přejezdu. Během rozhovoru byla probírána i tzv. bezpečnostní doporučení, která může Drážní inspekce vydávat po vyšetření mimořádných událostí. Zveřejňována jsou v tzv. závěrečných zprávách o šetření mimořádných událostí. Vzhledem k tomu, že pro některé diváky mohly některé informace vyznít nesrozumitelně, chceme předejít spekulacím, které by mohly být zavádějící.

Celý článek ve formátu PDF.

 

TZ: SOUTĚŽ PRO FANOUŠKY DRÁŽNÍ DOPRAVY - VYHLÁŠENÍ

TZ: SCHVÁLILI JSME DVA NOVÉ NÁZVY ŽELEZNIČNÍCH ZASTÁVEK.

TZ: FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY DRÁŽNÍ DOPRAVY

TZ: LANOVÉ DRÁHY V ČR JSOU BEZPEČNÉ

TZ: SEVERNÍ TUBUS EJPOVICKÉHO TUNELU VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU