DRÁŽNÍ ÚŘAD SCHVÁLIL NÁZVY ČTYŘ NOVÝCH ZASTÁVEK A JEDNU ZMĚNU NÁZVU

Celkem čtyři nové železniční zastávky vzniknou v Pardubickém, Jihočeském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Názvy nových zastávek budou platné ode dne jejich otevření. Drážní úřad schválil také jednu změnu názvu. Zastávka Rajnochovice ve Zlínském kraji se nově na žádost obce přejmenuje na Podhradní Lhota. Změna bude platná od data změny jízdního řádu, tedy od 12.12.2021.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.

VYMĚNĚNO BYLO JIŽ VÍCE NEŽ 650 LICENCÍ STROJVEDOUCÍCH

V září skončila platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. Do dnešního dne bylo vyměněno již více než 650 licencí, jimž byla prodloužena platnost na dalších deset let.  O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Žádostí dorazilo celkem více než 950, do konce října se tak počítá s výměnou dalších asi 300 licencí. Někteří strojvedoucí bohužel nechávají předložení žádosti na poslední chvíli a může se tak stát, že nebudou moci řídit drážní vozidlo až do vydání nové licence.

 

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.

DRÁŽNÍ ÚŘAD UVEŘEJNIL VÝROČNÍ ZPRÁVU O BEZPEČNOSTI ZA ROK 2020

Drážní úřad opět po roce vydal výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích. I přesto, že počet dopravců nadále stoupá, počet nehod stagnuje. Za rok 2020 obdržel Drážní úřad od Drážní inspekce celkem 23 bezpečnostních doporučení, které využil k přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření. Státní dozory odhalily řadu nedostatků, které ale v převážné většině bezprostředně neohrožovaly bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy. Podrobnosti shrnuje výroční zpráva Drážního úřadu za rok 2020.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

Výroční zpráva 2020 ke stažení.

SETKÁNÍ DRÁŽNÍCH ÚŘADŮ S DOPRAVCI A VÝROBCI KOLEJOVÝCH VOZIDEL:   

PŘI ZAVÁDĚNÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU ETCS JE NUTNÉ PROJÍT PROCESEM SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL VČETNĚ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU I VÝCVIKEM STROJVEDOUCÍCH

V září se uskutečnilo tradiční setkání Drážního úřadu s železničními dopravci a výrobci kolejových vozidel.  O své zkušenosti se zaváděním evropské legislativy do schvalovacích procesů a implementací vlakového zabezpečovače ETCS se s účastníky podělili zástupci Evropské železniční agentury, polského drážního úřadu UTK i slovenského Dopravného úradu. S plány na zavádění ETCS i dalšími výstupy Bezpečnostní komise seznámili hosty zástupci Ministerstva dopravy. 

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

BYL SPUŠTĚN EVROPSKÝ PRŮZKUM BEZPEČNOSTI ŽELEZNIC

Evropská železniční agentura (ERA) zahájila čtyřměsíční online průzkum vnímání bezpečnosti na železnici. Je otevřen všem pracovníkům Evropské unie zaměstnaným v kterékoli organizaci, která se podílí na evropském železničním systému. Cílem projektu s názvem „Evropský průzkum klimatu bezpečnosti železnic (ERA-SCS)“ je další zlepšení bezpečnosti v evropském železničním systému. Možnost vyplnit dotazník mají respondenti až do 7. října 2021.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

TZ: PŘIBYLO ŽÁDOSTÍ O ZMĚNU ZABEZPEČENÍ PŘEJEZDŮ

Drážní úřad za první pololetí letošního roku eviduje značný nárůst počtu žádostí o změnu zabezpečení železničních přejezdů. Jedná se o důsledek intenzivní snahy o zvýšení bezpečnosti na přejezdech a zároveň investiční činnosti Správy železnic, která si za svůj cíl letos vytyčila modernizaci 200 železničních přejezdů. Za leden až červen 2021 vydal Drážní úřad 109 rozhodnutí o zvýšení zabezpečení. Ve srovnání s rokem 2020, kdy bylo za stejné období vydáno 52 rozhodnutí, se jedná o více než 100% nárůst.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

PŘERUŠENÁ ŘÍZENÍ ZBYTEČNĚ BRZDÍ REALIZACI STAVEB

Drážní úřad je nucen každoročně přerušit stovky stavebních řízení. Důvodem jsou především nekompletní podklady, které žadatelé předkládají. Každé přerušení ale znamená zdržení ve schvalovacím procesu a ve svém důsledku i zbytečné zdržení při vydání stavebního povolení.

 

Celá tisková zpráva ve formátu PDF. 

 

RADEK ŠAFRÁNEK JE NOVÝM ŘEDITELEM PROVOZNĚ-TECHNICKÉ SEKCE DRÁŽNÍHO ÚŘADU

K 1. červnu byl ředitelem sekce provozně-technické jmenován Ing. Radek Šafránek, který uspěl ve výběrovém řízení. Ve funkci tak nahradil Ing. Jana Lehovce, který nadále zůstává ředitelem odboru drážní dopravy a licencí.

 

Celá tisková zpráva ve formátu PDF. 

V ZÁŘÍ ČEKÁ PRVNÍ STROJVEDOUCÍ VÝMĚNA LICENCÍ

V září tohoto roku skončí platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Ten mu v případě splnění všech podmínek vydá na dalších deset let licenci novou. Jak při žádosti o prodloužení platnosti postupovat, řeší metodický pokyn, který Drážní úřad tento týden vydal. V letošním roce se bude výměna týkat zhruba 1 300 strojvedoucích, což je asi 12% všech doposud vydaných licencí.

 

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

Metodický pokyn k vydání a prodloužení licence strojvedoucího ve formátu PDF.

DVOULETÉ OBDOBÍ PRO POVINNOU CERTIFIKACI SUBJEKTŮ ODPOVĚDNÝCH ZA ÚDRŽBU ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL SE BLÍŽÍ DO SVÉ POLOVINY

Povinná certifikace subjektů odpovědných za údržbu (ECM) byla rozšířena na všechny druhy železničních vozidel – nově tedy i na lokomotivy, ucelené jednotky, osobní vozy, speciální vozidla a traťové stroje. Až dosud se certifikace týkala pouze oblasti údržby nákladních vozů, nyní se dotkne i osobních dopravců nebo stavebních firem, které v národním registru figurují jako ECM. Termín, do kterého musí být všechny subjekty odpovědné za údržbu všech kategorií vozidel certifikovány, je evropskou legislativou stanoven na 16. června 2022.

Celý článek ve formátu PDF.