RADEK ŠAFRÁNEK JE NOVÝM ŘEDITELEM PROVOZNĚ-TECHNICKÉ SEKCE DRÁŽNÍHO ÚŘADU

K 1. červnu byl ředitelem sekce provozně-technické jmenován Ing. Radek Šafránek, který uspěl ve výběrovém řízení. Ve funkci tak nahradil Ing. Jana Lehovce, který nadále zůstává ředitelem odboru drážní dopravy a licencí.

 

Celá tisková zpráva ve formátu PDF. 

V ZÁŘÍ ČEKÁ PRVNÍ STROJVEDOUCÍ VÝMĚNA LICENCÍ

V září tohoto roku skončí platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Ten mu v případě splnění všech podmínek vydá na dalších deset let licenci novou. Jak při žádosti o prodloužení platnosti postupovat, řeší metodický pokyn, který Drážní úřad tento týden vydal. V letošním roce se bude výměna týkat zhruba 1 300 strojvedoucích, což je asi 12% všech doposud vydaných licencí.

 

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

Metodický pokyn k vydání a prodloužení licence strojvedoucího ve formátu PDF.

DVOULETÉ OBDOBÍ PRO POVINNOU CERTIFIKACI SUBJEKTŮ ODPOVĚDNÝCH ZA ÚDRŽBU ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL SE BLÍŽÍ DO SVÉ POLOVINY

Povinná certifikace subjektů odpovědných za údržbu (ECM) byla rozšířena na všechny druhy železničních vozidel – nově tedy i na lokomotivy, ucelené jednotky, osobní vozy, speciální vozidla a traťové stroje. Až dosud se certifikace týkala pouze oblasti údržby nákladních vozů, nyní se dotkne i osobních dopravců nebo stavebních firem, které v národním registru figurují jako ECM. Termín, do kterého musí být všechny subjekty odpovědné za údržbu všech kategorií vozidel certifikovány, je evropskou legislativou stanoven na 16. června 2022.

Celý článek ve formátu PDF.

NOVÉ SPOJENÍ V PRAZE JE ZKOLAUDOVÁNO

Drážní úřad vydal kolaudační rozhodnutí na stavbu „Nové spojení“, která umožňuje jízdu vlaků mezi Hlavním nádražím, Libní, Holešovicemi a Vysočany. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 3. 2021. Po uvedené trati dosud jezdily vlaky v režimu zkušebního provozu. V průběhu výstavby totiž došlo ke zpřísnění hlukových limitů.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

DOHODA O SPOLUPRÁCI SE SLOVENSKEM PODEPSÁNA, DOPRAVCŮM USNADNÍ POHYB V PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTECH

Koncem ledna byla podepsána dohoda o spolupráci mezi českým Drážním úřadem a slovenským Dopravným úradom. Dohoda řeší spolupráci obou států v oblasti společného dohledu, povolování železničních vozidel a vydávání jednotných bezpečnostních osvědčení pro provoz v příhraničních oblastech.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

ZNOVU SPOUŠTÍME ZKOUŠKY STROJVEDOUCÍCH

Od 23.2.2021 obnovujeme termíny zkoušek odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo i osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení.

Zkoušky probíhají za dodržování přísných hygienických opatření, uchazečům je nově doporučeno použít respirátor třídy FFP2 bez výdechového filtru.

Jednoho termínu se může zúčastnit maximálně 7 uchazečů. Z důvodu velkého zájmu o zkoušky a množství  obdržených žádostí jsou v některé dny vypsány dva termíny.

Obnovení zkoušek nám umožňuje výjimka z vládních nařízení, kterou se povolují prezenční zkoušky pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a která je součástí usnesení vlády č. 126 ze dne 14. února 2021.

 

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

VÝSLEDKY AUDITU DOPRAVCŮ NEPROKÁZALY SYSTÉMOVÁ POCHYBENÍ

Letošní letní provoz na železnici ovlivnilo několik nepříjemných mimořádných událostí s dopadem na bezpečnost a plynulost drážního provozu. Sérií negativních událostí se zabývala mimo jiné odborná bezpečnostní komise při Ministerstvu dopravy, které nyní předsedá ministr dopravy Karel Havlíček. Drážní úřad ještě během tohoto léta avizoval bezpečnostní audit u vybraných dopravců. Závěry auditu naznačují, že u kontrolovaných dopravců nedošlo k systémovému bezpečnostnímu pochybení.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

POŠUMAVSKÁ JIŽNÍ DRÁHA V NOVÉM ÚDOLÍ ZÍSKALA NOVĚ STATUS MÍSTNÍ DRÁHY

Regionální dráha, která je zaústěna do regionální dráhy Černý Kříž – Nové Údolí v dopravně Nové Údolí se k 10. listopadu nově stala místní dráhou. Jedná se o třetí místní dráhu v republice od zavedení tohoto pojmu před více než třemi lety. Prakticky jde o zakončení tratě v délce 42 metrů. Tento úsek je dnes využíván pro odstavení historických vozů. Spolek nadšenců s názvem Pošumavská jižní dráha v nich provozuje muzeum historie pošumavských železnic.

Celý článek ve formátu PDF.

SEMINÁŘ DRÁŽNÍHO ÚŘADU POSKYTL ODPOVĚDI NA OTÁZKY SPOJENÉ SE ZAVEDENÍM 4. ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU

4. listopadu se uskutečnil online seminář s železničními dopravci a držiteli ECM (subjekty zodpovědnými za údržbu). Změny, které nastaly 31. října 2020 se zavedením 4. železničního balíčku v České republice, shrnuli zástupci Drážního úřadu a Ministerstva dopravy. Se svými zkušenostmi z dosavadní praxe seznámil účastníky Ing. Ivan Škoda ze slovenského Dopravného úradu. Slovensko uplatňuje 4. ŽB od června 2020. Nové postupy pro naše dopravce se týkají především schvalování železničních vozidel a vydávání osvědčení o bezpečnosti pro dopravce. Do hry zásadní měrou vstupuje Evropská agentura pro železnice.

 

Celý článek ve formátu pdf.

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY: EVROPSKÝ AUDIT VYTÝKÁ ČESKU SLABOU KONTROLU BEZPEČNOSTI TRATÍ

DRÁŽNÍ ÚŘAD: SITUACE JE JINÁ, NEŽ BYLO V HN PREZENTOVÁNO

Hospodářské noviny vydaly 14. srpna 2020 článek s názvem „Evropský audit vytýká Česku slabou kontrolu bezpečnosti tratí“, to samé s trochu jiným názvem vyšlo i v internetové podobě novin. Protože je článek zavádějící a jsou v něm použita zkreslující fakta, je potřeba vše uvést na pravou míru. Je třeba také upozornit na to, že audit, jak sama zpráva uvádí, nemá být chápán jako vyšetřování konkrétních problémů, ale jako sjednocení postupu v EU. Tuto informaci autor článku Martin Biben jistě nepřehlédl.

 

Celý článek ve formátu PDF.