Samostatné oddělení způsobilosti osob:

  • ověřuje odbornou způsobilost k získání licence strojvedoucího,
  • ověřuje odbornou způsobilost k získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce,
  • ověřuje odbornou způsobilost k získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na lanové dráze,
  • vydává licenci strojvedoucího,
  • vydává průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce,
  • vydává průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla na lanové dráze.

 

Struktura SOZO