Odbor UTZ elektrických:

  • schvaluje způsobilost elektrických zařízení k provozu, případně rozhoduje o jejich provozní nezpůsobilosti,
  • schvaluje způsobilost sdělovacích a zabezpečovacích zařízení k provozu, případně rozhoduje o jejich provozní nezpůsobilosti,
  • organizuje a provádí zkoušky/přezkoušení revizních techniků a inspektorů určených technických zařízení,
  • ověřuje odbornou způsobilost a technickou připravenost právnických osob žádajících ministerstvo dopravy o pověření k provádění technických prohlídek a zkoušek příslušných UTZ elektrických,
  • vydává osvědčení o odborné způsobilosti, případně rozhoduje o jeho odejmutí,
  • vykonává státních dozor ve věcech drah v oblasti UTZ elektrických,
  • spolupracuje s příslušnými subjekty na tvorbě a revizích technických norem v oblasti elektro.

 

Struktura UTZEL