Odbor regulace a bezpečnosti:

 • ruší železniční dráhy - vlečky
 • zjišťuje zdroje ohrožování, poškozování nebo rušení provozování drah, drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a vedení a drážních zabezpečovacích zařízení
 • vydává úřední povolení k provozování dráhy, rozhoduje o jeho změně a zrušení
 • ověřuje finanční způsobilostí k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální
 • rozhoduje o omezení provozování dráhy
 • uděluje licenci pro provozování drážní dopravy, rozhoduje o její změně a odejmutí
 • ověřuje finanční způsobilostí k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální
 • rozhoduje spory vzniklé při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy mezi provozovatelem dráhy a dopravcem
 • rozhoduje o změně prohlášení o dráze včetně kriterií v něm obsažených a dále o přidělení kapacity dopravní cesty včetně způsobu stanovení cen
 • vydává osvědčení pro dopravce na dráze celostátní a regionální
 • rozhoduje o omezení nebo zastavení drážní dopravy
 • rozhoduje o uložení pokuty a pokuty vybírá
 • provádí výkon státního dozoru ve věcech drah

 

Struktura ORBaL NEW