Kampaň „Na dráze bezpečně“

Riskovat se nevyplácí. Seznamte se s 12 pravidly bezpečného chování na dráze:

 

Obrázek1

Na sedačkové lanové dráze používejte zábranu!
Lépe se chvíli držet než ležet v nemocnici.

Obrázek2

Ve stanicích používejte podchody a nadchody!
Přechodem kolejí v místech s podchody a nadchody
porušujete zákon a ohrožujete svůj život!

Obrázek3

Chodec nemá přednost před tramvají!
Brzdná dráha tramvaje je delší než si umíte představit.
Kamarádi počkají, tramvaj ne.

Obrázek4

Jízda na tramvajovém spřáhle je zakázána!
Jízdou na vnějších pohyblivých částech vozu hazardujete
se svým zdravím i životem.

Obrázek5

Nepřibližujte se k trakčnímu vedení!
V trolejích je napětí až 25.000 volltů a výboj přeskočí i
bez přímého doteku. Úrazy způsobené výbojem často
končí vážnými popáleninami nebo smrtí.

Obrázek6

Nepokládejte nic na koleje!
Cizí předměty položené v kolejišti mohou způsobit
vykolejení vlaku a tím vážnou nehodu!

Obrázek7

Nenaskakujte do jedoucího vlaku!
Naskakováním do rozjíždějícího se vlaku ohrožujete
své zdraví! Uklouznutí znamená vážný úraz.

Obrázek8

Nevstupujte do kolejiště ani mimo stanice!
Vlak se vám vyhnout nedokáže a brzdí i několik stovek metrů!

Obrázek9

V dopravních prostředcích se musíte držet!
Vlak, tramvaj i trolejbus občas potřebují znenadání
zastavit. Pokud se nedržíte, může to skončit špatně.

Obrázek10

Každý přejezd je nutné respektovat a řídit se značením!
Nepodceňujte opatrnost, blížíte-li se k přejezdu.
Vlak nedokáže zastavit tak rychle jako auto, zastavte raději vy!

Obrázek11

Odjeďte za každou cenu!
Uvěznily vás závory na přejezdu? Nečekejte a proražte je!
Střet s vlakem je vždy horší než škrábnuté auto a zlomená závora.

Obrázek12

Nevystrkujte za jízdy nic z okének!
Keře, větve či jiné předměty v blízkosti dráhy vám
mohou při jízdě způsobit vážné zranění.